Đánh giá hồ sơ

ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ

    KhôngIELTS 4.0IELTS 5.0IELTS 5.5>= IELTS 6.0
    Trung Học Cơ SởTrung Học Phổ ThôngCao Đằng, Đại HọcSau Đại Học (Thạc Sĩ hoặc Tiến Sĩ)Khác
    Không
    0936 168 599
    4169 190 888