Kháng Cáo

KHÁNG CÁO

AI CÓ THỂ NỘP HỒ SƠ KHÁNG CÁO?

Theo luật di trú hiện hành, không phải mọi người đều có quyền khiếu nại quyết định nhập cư. Ngoài ra, không phải mọi quyết định của cơ quan nhập cư Canada đều có thể được kháng cáo. Nói chung, chỉ có cư dân thường trú của Canada có quyền khiếu nại quyết định nhập cư. Và chỉ trong những tình huống nhất định, chẳng hạn như hồ sơ bảo lãnh thân nhân bị từ chối bởi Bộ Di Trú Canada (CIC), hoặc bị lệnh trục xuất hay tư cách thường trú bị hủy vì vi phạm điều kiện di trú.

Thông thường các hồ sơ kháng cáo là các hồ sơ đã bị từ chối bởi Bộ Quốc Tịch và Di Trú Canada, hoặc bị yêu cầu trục xuất (rời khỏi Canada và cấm nhập cảnh trở lại) do vi phạm nghiêm trọng các quy định về Di Trú của Canada, trong đó có bao gồm các trường hợp bị bác đơn bảo lãnh người thân nhiều lần, bị trục xuất khỏi Canada do có các vi phạm nghiêm trọng, hồ sơ Định cư bị từ chối và nhiều trường hợp phức tạp khác.

VÌ SAO BẠN LỰA CHỌN DỊCH VỤ KHÁNG CÁO VỚI LE IMMIGRATION?

  • Với 20 năm kinh nghiệm trong các dịch vụ về Di trú, chúng tôi đã trợ giúp thành công rất nhiều khách hàng với các hồ sơ kháng cáo;
  • Tại Le Immigration Group, chúng tôi có các tư vấn viên di trú được cấp bằng và đang trong tình trạng hành nghề thuộc Hiệp hội các tư vấn viên về Di Trú của chính phủ Canada;
  • Các cố vấn di trú của chúng tôi có đầy đủ tư cách pháp lý và kinh nghiệm, theo luật pháp Canada, để thụ lý các hồ sơ khó, phức tạp, đặc biệt là các trường hợp yêu cầu kháng cáo về Di trú trước tòa án Tỉnh Bang hoặc Liên Bang.

Nếu bạn hoặc người thân cần sự trợ giúp về pháp lý từ văn phòng, xin vui lòng đặt hẹn ngay hôm nay.

0936 168 599
4169 190 888