Cập nhật kết quả nhập cư PNP của Canada tháng 11 năm 2020

Cập nhật kết quả nhập cư PNP của Canada tháng 11 năm 2020

Tính riêng tháng 11/2020, có ít nhất 3,744 ứng viên đã nhận được thư mời nhập cư của các Tỉnh Bang và vùng lãnh thổ tại Canada.

Đề cử Tỉnh bang – PNP hiện là chương trình nhập cư lớn thứ hai của Canada. Tháng 11 này, các Tỉnh Bang  tiếp tục gửi thư mời định cư cho ứng viên đến từ nhiều nơi trên thế giới để hoàn tất hồ sơ và trở thành thường trú nhân Canada.

PNP được Chính phủ ra mắt năm 1998 với việc tiếp nhận số lượng người nhập cư khiêm tốn – chỉ khoảng 200 người. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chương trình đã phát huy được tính hiệu quả khi tiếp nhận hơn 80,000 thường trú nhân mới mỗi năm.

PNP cho phép các Tỉnh và vùng lãnh thổ  Canada lựa chọn một số lượng người nhập cư diện kinh tế mỗi năm và đề cử họ trở thành thường trú nhân để làm việc và sinh sống tại Tỉnh Bang và vùng lãnh thổ đó.

Hiện có hơn 80 luồng PNP ở 11 Tỉnh và vùng lãnh thổ khác nhau, mỗi luồng được thiết kế riêng biệt để nhắm mục tiêu đến những người nhập cư đáp ứng được nhu cầu kinh tế và thị trường lao động tại các vùng đó.

Ở hầu hết các tỉnh và vùng lãnh thổ tham gia PNP, hiện có ít nhất một luồng PNP liên kết với hệ thống Express Entry của liên bang, đây là nguồn nhập cư kinh tế chính của Canada.

Các luồng PNP liên kết với Express Entry, còn được gọi là PNP ‘nâng cao’, cho phép một Tỉnh chọn các ứng viên Express Entry và mời họ nộp đơn đăng ký Đề cử cấp tỉnh. Những luồng này cho phép các Tỉnh đề cử ứng viên trong hệ thống Express Entry của liên bang, hệ thống quản lý nhóm ứng viên cho ba trong số các hạng mục nhập cư kinh tế chính của Canada bao gồm

  • Federal Skilled Worker Program: Lao động có tay nghề cao liên bang
  • Federal Skilled Trades Program:Thợ tay nghề cao liên bang
  • Canadian Experience Class: Kinh nghiệm làm việc tại Canada

Các ứng viên Express Entry được đề cử bởi một Tỉnh hoặc vùng lãnh thổ được thưởng thêm 600 điểm vào điểm Hệ thống Xếp hạng Toàn diện của họ trong Express Entry.

Các luồng PNP hoạt động ngoài Express Entry được gọi là PNP ‘Cơ sở’, cũng có thể đề cử các ứng viên, những người sau đó theo đuổi hộ khẩu thường trú bên ngoài hệ thống Express Entry.

Dưới đây là tổng quan về nhập cư ở các Tỉnh Bang và số lượng thư mời được cấp trong tháng 11:

Ontario

Tỉnh Bang đã mở chương trình Đề cử Tỉnh Bang diện Employer Job Offer danh mục sinh viên quốc tế cho kỳ nhập học mở ngày 26/11 nhưng phải đóng cửa kỳ học do khó khăn về kỹ thuật.

Lượng thư mời nhập cư PNP Employer Job Offer danh mục kỹ năng theo yêu cầu (In-Demand Skills) đã chạm ngưỡng tối đa vào ngày 16/11. Sẽ không có thư mời được phát ra từ giờ đến cuối năm cho đến khi có thông báo mới.

443 ứng viên Express Entry được mời gửi hồ sơ vào hệ thống Bày tỏ sự quan tâm (Expression of Interest) qua dòng Human Capital Priorities stream vào 12/11.

ngày 5/11, đưa ra thông báo Chường trình Thí điểm Nhập cư Khu vực Ontario- Ontario Regional Immigration Pilot đã đạt đến hạn ngạch tiếp nhận cho năm 2020. Các đơn xin sẽ tiếp tục được xét duyệt vào năm 2021.

Đưa ra 726 lời mời định cư cho các ứng viên Express Entry ngày hôm nay thông qua các dòng lao động có tay nghề nói tiếng Pháp French-Speaking Skilled Worker và lao động tay nghề cao – Skilled Trades streams của OINP vào ngày 4 tháng 11.

Saskatchewan

Tỉnh Bang công bố cộng thêm 10 điểm trong hệ thống xếp hạng SINP cho các ứng viên nói được cả tiếng Pháp và tiếng Anh ngày 24/11. Những thay đổi này ảnh hưởng đến các luồng Express Entry và Occupations In-Demand của SINP.

551 ứng viên nhận được thư mời định cư từ các luồng Express Entry và Occupations In-Demand của SINP vào 19/11. Chỉ một số nghề nhất định mới được xem xét.

532 ứng viên được mời từ các luồng Express Entry và Occupations In-Demand của SINP vào 3/11. Chỉ một số nghề nhất định được xét.

British Columbia

Tỉnh Bang đã mời 360 ứng viên nộp hồ sơ Đề cử cấp tỉnh qua 5 luồng BC PNP vào ngày 24/11.

76 ứng viên nhận được thư mời thông qua 4 luồng BC PNP ngày 17/11. Đây là buổi rút thăm chương trình nhập cư thí điểm công nghệ – Tech Pilot.

358 ứng viên nhận được thư thư mời thồn qua 5 luồng BC PNO ngày 10/11.

76 ứng viên nhận được thư mời thông qua 4 luồng BC PNP ngày 05/11. Đây là buổi rút thăm chương trình nhập cư thí điểm công nghệ – Tech Pilot.

Manitoba

Tỉnh Bang đã mời 196 ứng viên, trong đó có 40 ứng viên Express Entry, nộp đơn vào MPNP theo ba luồng MPNP vào ngày 19/11.

205 ứng viên, bao gồm 7 ứng viên Express Entry, được mời nộp đơn vào MPNP theo ba luồng MPNP vào 5/11.

Newfoundland và Labrador

NLPNP đang tạo ra một luồng PNP mới gọi Kỹ năng ưu tiên

Newfoundland và Labrador, nhắm mục tiêu đến những cá nhân có trình độ cao, có kỹ năng và kinh nghiệm trong các lĩnh vực có nhu cầu của tỉnh.

Đảo Hoàng tử Edward

221 ứng viên đã được mời thông qua Express Entry. Thêm 33 lời mời đã được cấp trong danh mục Định cư diện Kinh Doanh – Business Work Permit Entrepreneur. Cả hai đợt rút thăm được tổ chức vào ngày 19/11.

Nguồn: CIC News

Đăng ký tham dự Hội Thảo


    0936 168 599
    4169 190 888