Công Chứng Khác

CÔNG CHỨNG KHÁC

Tại Le Immigration Group, chúng tôi thực hiện việc các công việc công chứng liên quan tới hồ sơ của Quý vị như:

Công chứng, chứng thực chữ ký;

Các thủ tục Ủy Quyền về Bất động sản, Tài sản, Sổ Tiết Kiệm;

Ủy Quyền xin cấp Giấy lý lịch tư pháp số 2;

Giấy Giám Hộ cho thành viên dưới 18 tuổi;

Và các loại giấy tờ khác;

Xin vui lòng gọi tới văn phòng và đặt hẹn trước để chúng tôi hỗ trợ Quý vị với thủ tục chính xác và nhanh chóng nhất.

0936 168 599
4169 190 888