Giấy Ủy Quyền

GIẤY ỦY QUYỀN

Trong nhiều trường hợp khi lưu trú tại Canada, bạn cần thực hiện các giao dịch hoặc công việc tại Việt Nam. Bạn có thể thực hiện việc ủy quyền để người thân/ bạn bè có thể thay mặt bạn thực hiện các giao dịch hoặc công việc này.

Thông thường, khách hàng có thể ủy quyền để người thân thực hiện việc xin cấp Lý lich tư pháp tại Việt Nam, ủy quyền bất động sản hoặc tài sản tại Việt Nam…

Tại Le Immigration Group, chúng tôi hỗ trợ các giấy tờ ủy quyền với phương thức nhanh chóng và chính xác nhất.

Giấy ủy quyền sẽ cần được thực hiện Song ngữ Anh- Việt, được công chứng bởi luật sư/ công chứng viên tại Canada

Giấy ủy quyền cần được gửi tới cả Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam.

Giấy ủy quyền sẽ được yêu cầu bản sao công chứng của các giấy tờ khác liên quan tới việc ủy quyền.

 

0936 168 599
4169 190 888