Lý Lịch Tư Pháp Số 2

LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 2

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là tài liệu do Sở tư pháp hoặc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia cấp, có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

Tại Canada, lí lịch tư pháp số 2 được dùng khi nộp hồ sơ định cư, kết hôn, làm việc tại Canada.

Thủ tục hồ sơ đối với người Việt đang ở Canada bao gồm 1 đơn tờ khai Lý lịch tư pháp theo mẫu, bản sao hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có).

Hồ sơ có thể nộp trực tiếp tại Đại sứ quán hoặc gửi qua đường bưu điện. Trong trường hợp muốn gửi hồ sơ qua email, bạn cần liên hệ với Bộ phận hợp pháp hóa Lãnh sự của Đại sứ quán.

0936 168 599
4169 190 888