Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB)

Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB)

CLB là gì?

Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) tiếng anh là Canadian Language Benchmark, đây là hệ thống đánh giá điều kiện ngoại ngữ đầu vào của bạn nếu bạn có dự định nhập cư Canada

Hệ thống này có chức năng quy đổi điểm chuẩn ngôn ngữ Canada từ số điểm đạt được của các bài kiểm tra trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, là một quy trình bắt buộc để nhập cư vào Canada.

Các ứng viên nhập cư Canada thông qua chương trình nhập cư diện kinh tế (Express Entry, Đề cử Tỉnh bang, Start-up Visa…) được yêu cầu chứng minh trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp bằng cách thực hiện các kiểm tra ngôn ngữ được IRCC công nhận. Kết quả của các bài kiểm tra sẽ tương ứng với điểm trong hệ thống CLB cho mỗi thành phần ngôn ngữ được đánh giá: nghe, nói, đọc, viết.

Bài kiểm tra ngoại ngữ nào có thể chuyển đổi sang CLB?

Chỉ có 4 nhóm bài kiểm tra ngôn ngữ được công nhận bởi Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) và có thể quy đổi sang chuẩn CLB cho các chương trình định cư:

Tiếng Anh:

 • IELTS – International English Language Testing System – General Training
 • CELPIP – Canadian English Language Proficiency Index Program – General Test

Tiếng Pháp:

 • TEF Canada – Test d’évaluation de français pour le Canada
 • TCF Canada – Test de connaissance du français pour le Canada

Làm sao để quy đổi bằng ngoại ngữ sang CLB?

Bảng quy đổi IELTS – General Training và CLB level

CLB LevelReandingWritingListeningSpeaking
108.07.58.57.5
97.07.08.07.0
86.56.57.56.5
76.06.06.06.0
65.05.55.55.5
54.05.05.05.0
43.54.04.54.0

 

Bảng quy đổi CELPIP – General Test và CLB level

CLB LevelReandingWritingListeningSpeaking
1010101010
99999
88888
77777
66666
55555
44444

 

Bảng quy đổi TEF Canada và CLB level

CLB LevelReandingWritingListeningSpeaking
10263-300393-450316-360393-450
9248-262371-392298-315371-392
8233-247349-370280-297349-370
7207-232310-348249-279310-348
6181-206271-309217-248271-309
5151-180226-270181-216226-270
4121-150181-225145-180181-225

 

Bảng quy đổi TCF Canada – General Test và CLB level

CLB LevelReandingWritingListeningSpeaking
10549-69916-20549-69916-20
9524-54814-15523-54814-15
8499-52312-13503-52212-13
7453-49810-11458-50210-11
6406-4527-9398-4577-9
5375-4056369-3976
4342-3744-5331-3684-5

Kiểm tra tính đủ điều kiện để tham gia các Chương trình định cư Canada thông qua CLB

Ngoại ngữ thường là một trong những điều kiện bắt buộc khi tham gia các chương trình nhập cư diện kinh tế (Express Entry, Đề cử Tỉnh bang, Start-up Visa…). Vì vậy, ứng viên phải có nhiệm vụ quy đổi điểm trong các bài kiểm tra ngoại ngữ của mình sang CLB.

Các chương trình định cư Canada thường có các yêu cầu mức CLB tối thiểu để có thể nộp đơn tham gia. Để đạt mức CLB nào đó, thì điểm của tất cả các kỹ năng Reading, Writing, Listening, Speaking phải bằng hoặc cao hơn mức điểm theo bảng quy đổi trên.

Ví dụ, nếu điểm thi IELTS là:

 • Reading: 5.0
 • Writing: 6.0
 • Listening: 5.5
 • Speaking: 5.0

Thì CLB của ứng viên là 5, ứng viên có đủ điều kiện ngoại ngữ để tham gia chương trình Start-up Visa (Định cư diện thành lập Doanh nghiệp tại Canada).

Ví dụ, nếu điểm thi IELTS là:

 • Reading: 4.5
 • Writing: 4.0
 • Listening: 5.0
 • Speaking: 4.0

Thì CLB của ứng viên là 4, ứng viên có đủ điều kiện ngoại ngữ để tham gia chương trình SINP – Emplyment Offer (Định cư diện thư mời làm việc của nhà tuyển dụng tại Tỉnh bang Saskatchewan dành cho lao động tay nghề) hoặc chương trình AIP (Định cư diện thư mời làm việc tại 4 tỉnh bang Atlantic).

Xét riêng về Express Entry, do đây là một hệ thống tính điểm nhập cư và sẽ xét điểm ứng viên theo thứ tự từ cao đến thấp, nên ứng viên có điểm ngoại ngữ quy đổi ra CLB càng cao hoặc có khả năng sử dụng cả hai ngôn ngữ chính thức của Canada, thì sẽ đạt được nhiều điểm hơn theo Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) và tăng khả năng nhận được Thư mời nhập cư (ITA) theo khuôn khổ của chương trình.

Thông tin về CLB được cập nhật mới nhất trên website nhập cư của Chính phủ Canada tại đây.

Đăng ký tham dự Hội Thảo


  0936 168 599
  4169 190 888