Top 10 thành phố có mức sống phải chăng năm 2024 tại Canada

Top 10 thành phố có mức sống phải chăng năm 2024 tại Canada

Báo cáo mới của Royal LePage đã tiết lộ những thành phố có giá cả phải chăng nhất để sống ở Canada dựa trên thu nhập cần thiết của hộ gia đình cho khoản thanh toán thế chấp hàng tháng.


Top 10 thành phố có mức sống phải chăng năm 2024 tại Canada

Công ty này đã phân tích dữ liệu dựa trên tổng thu nhập hộ gia đình cấp Tỉnh bang từ Cơ quan Thống kê Canada và dữ liệu giá nhà trung bình cấp thành phố.

Royal LePage cũng tính toán khoản thế chấp dựa trên khoản vay có thời hạn cố định 3 năm với lãi suất 5,71% trong hơn 25 năm, xem xét khoản trả trước 20%.

Dưới đây là Top 10 thành phố mang lại sự cân bằng giữa khả năng chi trả và chất lượng cuộc sống tại Canada, dựa trên các chỉ số kinh tế quan trọng như giá nhà đất, thanh toán thế chấp, thu nhập hộ gia đình và khả năng chi trả.

Thunder Bay, Ontario

Giá nhà trung bình: $299,300

Thanh toán thế chấp hàng tháng: $1.563,25

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $84,400

Hệ số khả năng chi trả: 22,2%

Saint John, New Brunswick

Giá nhà trung bình: 267.900 USD

Thanh toán thế chấp hàng tháng: $1.400,01

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $67.000

Hệ số khả năng chi trả: 25,1%

Red Deer, Alberta

Giá nhà trung bình: 392.900 USD

Thanh toán thế chấp hàng tháng: $2.049,88

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $95,900

Hệ số khả năng chi trả: 25,7%

Trois-Rivières, Quebec

Giá nhà trung bình: 339.300 USD

Thanh toán thế chấp hàng tháng: $1.771,21

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $74.600

Hệ số khả năng chi trả: 28,5%

Edmonton, Alberta

Giá nhà trung bình: 442.200 USD

Thanh toán thế chấp hàng tháng: $2.306,18

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $95,900

Hệ số khả năng chi trả: 28,9%

Regina, Saskatchewan

Giá nhà trung bình: 379.700 USD

Thanh toán thế chấp hàng tháng: $1.981,24

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $81.600

Hệ số khả năng chi trả: 29,1%

St. John’s, Newfoundland and Labrador

Giá nhà trung bình: 342.200 USD

Thanh toán thế chấp hàng tháng: $1.786,28

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $71.200

Hệ số khả năng chi trả: 30,1%

Quebec City, Quebec

Giá nhà trung bình: 366.800 USD

Thanh toán thế chấp hàng tháng: $1.914,19

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $74.600

Hệ số khả năng chi trả: 30,8%

Sherbrooke, Quebec

Giá nhà trung bình: 366.900 USD

Thanh toán thế chấp hàng tháng: $1.914,70

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $74.600

Hệ số khả năng chi trả: 30,8%

Winnipeg, Manitoba

Giá nhà trung bình: 390.900 USD

Thanh toán thế chấp hàng tháng: $2.039,48

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $77.000

Hệ số khả năng chi trả: 31,8%

Top 10 thành phố có mức sống phải chăng năm 2024 tại Canada

 1. Thunder Bay, Ontario
 2. Saint John, New Brunswick
 3. Red Deer, Alberta
 4. Trois-Rivières, Quebec
 5. Edmonton, Alberta
 6. Regina, Saskatchewan
 7. St. John’s, Newfoundland and Labrador
 8. Quebec City, Quebec
 9. Sherbrooke, Quebec
 10. Winnipeg, Manitoba

Đăng ký tham dự Hội Thảo


  0936 168 599
  4169 190 888