Canadian Experience Class (CEC)

CANADIAN EXPERIENCE CLASS (CEC)

Định Cư Diện Kỹ Năng Có Kinh Nghiệm Làm Việc Tại Canada

Canadian Experience Class (CEC) là chương trình di trú dành cho lao động tay nghề có kinh nghiệm làm việc tại Canada.

Để nộp đơn chi chương trình CEC, các ứng viên phải đáp ứng được những điều kiện tối thiểu sau:

– Có kinh nghiệm làm việc toàn thời gian ít nhất một năm (hoặc bán thời gian với tổng số giờ tương đương) trong 3 năm từ lúc nộp hồ sơ. Công việc phải thuộc một trong các nhóm NOC 0, A or B. (tự làm chủ hoặc kinh nghiệm làm việc trong lúc đi học không được tính).

– Trình độ ngoại ngữ CLB 7 nếu kinh nghiệm làm việc thuộc NOC 0 hoặc A; CLB 5 nếu kinh nghiệm làm việc thuộc NOC B.

– Không có yêu cầu bắt buộc về trình độ học vấn. Tuy nhiên ứng viên có thể được thêm điểm nếu có bằng cấp tại Canada hoặc bằng cấp ngoài Canada kèm theo báo cáo đánh giá chứng chỉ giáo dục cho mục đích định cư từ những tổ chức được chỉ định bởi bộ di trú Canada.

– Không có kế hoạch sống tại Canada

Những ứng viên CEC được quản lý bởi hệ thống Express Entry. Sau khi nhận được thư mời định cư (Invitation to apply-ITA), ứng viên có 90 ngày để nộp giấy tờ cho hồ sơ được xét duyệt.

*CLB: Canadian Language Benchmark
NOC: National Occupational Classification

0936 168 599
4169 190 888