Đề cử Tỉnh Bang Ontario

ONTARIO IMMIGRANT NOMINEE PROGRAM (OINP)

CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CỬ TỈNH BANG ONTARIO – EMPLOYMENT OFFER

Employer Job Offer – Foreign Worker

 • Đây là chương trình Đề cử Tỉnh Bang của Ontario (OINP) để tuyển dụng nhân sự có trình độ tay nghề cao (NOC 0,A hoặc B).
 • Chương trình này phù hợp với những ứng viên không đủ điểm cạnh tranh qua Express Entry vì một vài yếu tố mà ứng viên không đạt được điểm tối đa (độ tuổi, trình độ tiếng Anh, văn bằng học vấn) nhưng vẫn được xét định cư nếu có nhà tuyển dụng yểm trợ bằng thư mời làm việc.
 • Chương trình này có quota khá lớn hàng năm.

Các chương trình định cư khác cần đến nhà tuyển dụng yểm trợ bằng thư mời làm việc (Employer Job Offer):

 • International Student: dành cho các du học sinh Canada đã tốt nghiệp.
 • In-Demand Skills: dành cho lao động phổ thông (NOC C & D).

ĐIỀU KIỆN CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 • Tốt nghiệp Cao đẳng (2-3 năm), hoặc Đại học;
 • Tiếng anh IELTS General tối thiểu 5.0;
 • Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 2 năm trong 5 năm qua. Việc làm này phải cùng ngành nghề như công việc đang tuyển dụng bên Canada;
 • Kinh doanh tư nhân (self-employed) cũng được tính;
 • Thư mời làm việc của nhà tuyển dụng trọng tỉnh Ontario theo tiêu chí của chương trình;
 • Lý lịch tư pháp và sức khoẻ của cả gia đình tốt.

LỢI THẾ CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 • Không giới hạn độ tuổi;
 • Thời gian xét duyệt hồ sơ nhanh chóng (14-18 tháng);
 • Có việc làm ngay theo hợp đồng của nhà tuyển dụng;
 • Có thẻ PR cho toàn thể gia đình khi đến Canada. Gia đình được hưởng mọi quyền lợi về y tế, phúc lợi xã hội như người bản xứ.

THẾ MẠNH CỦA LE IMMIGRATION GROUP

 • Trên 20 năm hoạt động trong ngành Luật Nhập cư và Quốc tịch Canada;
 • Đội ngũ tư vấn pháp lý là các Chuyên gia Di trú và cố vấn thành viên ICCRC có đầy đủ quyền hạn làm đại diện thụ lý hồ sơ trước Bộ Di Trú Canada;
 • Hệ thống văn phòng chính tại thành phố Toronto và văn phòng đại diện tại Việt Nam;
 • Trực tiếp xử lý hồ sơ Đề cử Tỉnh Bang (PNP) và hồ sơ Định Cư (PR) với Bộ Di Trú Canada;
 • Mạng lưới quan hệ rộng rãi với nhiều nhà tuyển dụng để kết nối người lao động;
 • Hỗ trợ “an cư lạc nghiệp” cho cả gia đình khi đến Canada (trong khuôn khổ cho phép): Mua bán đầu tư bất động sản, trợ giúp về giấy tờ hành chính và các quyền lợi, phúc lợi của mỗi thành viên gia đình.

QUY TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

 • Đánh giá hồ sơ;
 • Nhận Employer Job Offer;
 • Chuẩn bị giấy tờ cần thiết để lập hồ sơ Đề Cử Tỉnh Bang;
 • Nộp hồ sơ Đề cử Tỉnh Bang;
 • Nhận chứng thư ủng hộ từ Tỉnh Bang;
 • Nộp hồ sơ PR.
0936 168 599
4169 190 888