Chương trình Đề cử Tỉnh Bang Nova Scotia Demand đóng cửa vĩnh viễn

Chương trình Đề cử Tỉnh Bang Nova Scotia Demand đóng cửa vĩnh viễn

Nova Scotia đã quyết định đóng cửa vĩnh viễn chương trình đề cử Tỉnh bang Nova Scotia Demand – nhóm nghề nghiệp theo nhu cầu sau khi trải qua hai năm liên tiếp tăng trưởng chậm về số lượng Đề cử.

Theo đó, Toàn bộ các luồng đã ngừng hoạt động kể từ ngày 4/1/2021. Website Di trú Nova Scotia khuyên các ứng viên tiềm năng nên chuyển sang chương trình Labour Market Priorities, một chương trình nhập cư khác.

Nova Scotia Demand là Chương trình đề cử của tỉnh bang (PNP) đã đưa hơn 5.000 người nhập cư đến Nova Scotia kể từ năm 2015 với các kỹ năng mà Tỉnh bang cần. Chương trình cung cấp 600 điểm cho các ứng viên trong nhóm Express Entry, Hệ thống nhập cư trực tuyến dựa trên điểm CRS. Số điểm cộng thêm được cho là đảm bảo cho các ứng viên đạt được thường trú nhân Canada.

Một trong các luồng nổi bật của chương trình là Loại B – cho phép ứng viên nhận được đề cử nhập cư vào Nova Scotia mà không cần lời mời làm việc ma chỉ đòi hỏi ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian liên tục (1.560 giờ trở lên) hoặc kinh nghiệm làm việc bán thời gian có độ dài tương đương, trong sáu năm gần nhất cho một trong những nghề nghiệp có triển vọng cơ hội.

Chương trình bắt đầu tư năm 2015 và đến năm 2018 nó trở thành một trong những chương trình đề cử cấp Tỉnh phổ biến nhất ở Nova Scotia. Tuy nhiên, chương trình đã tăng trưởng châm lại kể từ năm ngoái.


Chương trình bị “khai tử” do tăng trưởng chậm 2 năm liên tiếp

Việc đóng cửa nhu cầu của Nova Scotia: Express Entry có thể gây thất vọng cho một số người nhập cư, đặc biệt là những ứng viên loại B. Tuy nhiên, trên thực tế thì loại B đã không nhận đơn trong hơn hai năm gần đây. Ngay cả khi Tỉnh Bang thỉnh thoảng mở các vòng mời, chương trình vẫn bị cản trở bởi các vấn đề kỹ thuật và việc nhu cầu định cư lớn nhưng số lượng thư mời được cấp lại quá ít ỏi.

“Thay thế cho Nova Scotia Demand bằng chương trình Labour Market Priorities” là những gì Chính quyển Tỉnh Bang tuyên bố: “Quy trình lựa chọn và nộp đơn được tổ chức hợp lý cho phép chính quyền tỉnh kiểm soát nhiều hơn các đề cử của tỉnh.”

Đăng ký tham dự Hội Thảo


    0936 168 599
    4169 190 888