Hiểu rõ cách thức hoạt động của tiền lương và các khoản khấu trừ ở Canada

Hiểu rõ cách thức hoạt động của tiền lương và các khoản khấu trừ ở Canada

Là một người đến làm việc và định cư tại Canada, bạn nên nắm rõ một số quy định liên quan đến tiền lương và các khoản khấu trừ.


Tại Canada, chủ lao động sẽ phải khấu trừ một số khoản từ tổng thu nhập của người lao động. Vì vậy số tiền người lao động nhận được có thể thấp hơn con số trong thư mời nhận việc.

Tiền Lương

Chủ lao động Canada có nghĩa vụ trả lương vào ngày đã được ấn định. Thông thường là hai lần một tháng, hoặc tùy vào quy định Doanh nghiệp mà bạn đang làm việc.

Nếu làm việc trong một doanh nghiệp hoặc ngành nghề do liên bang quản lý, người lao động được bảo vệ quyền lợi xoay quanh vấn đề trả lương. Mức lương người lao động được nhận ít nhất bằng mức lương tối thiểu hiền hành.

Nếu mức lương tối thiểu do tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ nơi bạn đang làm việc cao hơn mức lương tối thiểu của liên bang, thì mức lương của tỉnh hoặc vùng lãnh thổ sẽ được áp dụng. Nếu bạn không được trả lương theo giờ, bạn phải nhận được ít nhất tương đương với mức lương tối thiểu dưới dạng tiền lương.

Phiếu Lương

Phiếu lương, là bằng chứng ghi nhận mức thu nhập bạn đã kiếm được từ công việc của mình. Đối với mỗi khoản thanh toán tiền lương, bạn sẽ nhận được một phiếu lương liệt kê chi tiết cách tính số tiền đó, bao gồm mọi khoản khấu trừ. Phiếu lương có thể là dạng giấy hoặc kỹ thuật số, bạn có thể nhận trực tiếp, gửi qua email hoặc được lưu trữ trong hệ thống mà nhân viên có quyền truy cập.

Mặc dù phiếu lương được thiết kế khác nhau tùy vào chủ lao động, nhưng thông tin trên đó thường sẽ giống nhau, bao gồm:

 • Tên của người lao dộng (Mã số nhân viên, nếu có);
 • Ngày thanh toán, hoặc ngày nhận được tiền lương hoặc tiền công trong kỳ;
 • Kỳ thanh toán, là khoảng thời gian được thanh toán (thường là hai tuần);
 • Tổng thu nhập, hoặc thu nhập cho kỳ lương đó trước thuế và các khoản khấu trừ;
 • Các khoản khấu trừ cho kỳ lương, chẳng hạn như thuế thu nhập;
 • Tiền lương ròng cho kỳ lương, đây sẽ là số tiền thực nhận sau thuế và các khoản khấu trừ;
 • Tổng lương và các khoản khấu trừ từ đầu năm đến nay;
 • Các Khoản Khấu Trừ Lương.

Chủ lao động Canada có thể khấu trừ một số khoản nhất định từ tiền lương trước khi trả cho người lao động. Những khoản khấu trừ này dùng để tài trợ cho các hệ thống công cộng, và cũng được sử dụng để hỗ trợ người lao động trong những giai đoạn nhất định, chẳng hạn như thời gian thất nghiệp, nghỉ phép hoặc nghỉ hưu.

Chủ lao động của bạn có thể thực hiện một số khoản khấu trừ nhất định từ tiền lương của bạn, bao gồm:

 • Khoản bắt buộc bởi luật liên bang hoặc tỉnh bang như thuế và phí bảo hiểm việc làm;
 • Được ủy quyền theo lệnh của tòa án, chẳng hạn như các khoản thanh toán hỗ trợ nuôi con;
 • Được ủy quyền bởi một thỏa thuận tập thể, chẳng hạn như phí công đoàn;
 • Có ý định thu bất kỳ khoản tiền lương trả thừa nào.

Là một nhân viên, bạn cũng có thể ủy quyền cho chủ lao động của mình thực hiện các khoản khấu trừ tự nguyện khác, bao gồm:

 • Quyên góp từ thiện;
 • Đóng góp kế hoạch tiết kiệm;
 • Phí bảo hiểm y tế và nha khoa;
 • Bảo hiểm nhân thọ và phí bảo hiểm thương tật dài hạn;
 • Kế hoạch hưu trí hoặc đóng góp RRSP.

Để việc ủy quyền của bạn có hiệu lực thì phải được lập thành văn bản và nêu rõ số tiền, mục đích và tần suất khấu trừ cụ thể. Điều này đảm bảo rằng bạn hoàn toàn hiểu những gì bạn đăng ký và sẽ ảnh hưởng đến tiền lương của bạn như thế nào và khi nào. Điều quan trọng cần biết là chủ lao động không thể buộc bạn ký giấy ủy quyền. Bạn phải tự nguyện đồng ý.

Các Khoản Khấu Trừ Phổ Biến Ở Canada

Các khoản khấu trừ lương phổ biến nhất ở Canada bao gồm Kế hoạch Hưu trí Canada (CPP) hoặc Kế hoạch Hưu trí Quebec (QPP), phí bảo hiểm Việc làm (EI) và các khoản khấu trừ thuế thu nhập.

Kế hoạch Hưu trí Canada (CPP) là một kế hoạch do chính phủ điều hành cung cấp lương hưu chịu thuế để thay thế một phần thu nhập của bạn sau khi bạn nghỉ hưu. Quebec có kế hoạch lương hưu riêng và người sử dụng lao động cũng như người lao động ở Quebec phải đóng góp cho QPP thay vì CPP.

Thu nhập được hưởng lương hưu tối đa theo CPP cho năm 2023 là 66.000 USD, với số tiền miễn trừ cơ bản là 3.500 USD và tỷ lệ đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động cho năm 2023 sẽ là 5,95%.

Điều này có nghĩa là nếu thu nhập hàng năm của bạn trên $66.000, khoản đóng góp CPP hàng năm của bạn sẽ bằng ($66.000 – $3.500) x 5,95/100 = $3.718,75. Mặt khác, nếu thu nhập của bạn dưới $66.000, khoản đóng góp CPP của bạn sẽ là (thu nhập của bạn – $3.500) x 5,95/100.

Bảo hiểm Việc làm đảm bảo thu nhập từ công việc của bạn và cung cấp hỗ trợ tài chính tạm thời cho những cá nhân đủ điều kiện và có việc làm hoặc không thể làm việc.

Thu nhập có thể được bảo hiểm tối đa cho năm 2023 là 1,63% và thu nhập có thể bảo hiểm tối đa là $61.500.

Điều này có nghĩa là nếu thu nhập có thể được bảo hiểm hàng năm của bạn là $61.500 trở lên, bạn sẽ phải trả $61.500 x 1,63/100 = $1.002,45 phí bảo hiểm EI hàng năm.

Khấu trừ thuế thu nhập được trả cho chính phủ bởi chủ lao động của bạn. Theo luật, các cá nhân và doanh nghiệp phải nộp thuế để tài trợ cho hoạt động và cải thiện các dịch vụ tài trợ công.

Số tiền thuế thu nhập được khấu trừ từ tiền lương sẽ phụ thuộc vào thu nhập của bạn. Chính phủ liên bang và chính quyền tỉnh có thuế suất riêng biệt, vì vậy tổng số tiền phải nộp thuế thu nhập sẽ phụ thuộc vào số tiền bạn kiếm được hàng năm và tỉnh bạn sinh sống.

Nguồn: CIC News

Đăng ký tham dự Hội Thảo


  0936 168 599
  4169 190 888