RNIP- Rural and Northern Immigration Pilot

RNIP- Rural and Northern Immigration Pilot

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ THỬ NGHIỆM RNIP

Đây là chương trình có tính chất hướng về một số cộng đồng riêng biệt tại Canada.

Chương trình này được thiết kế để chia sẻ những lợi ích từ việc đón nhận nhập cư Kinh tế (Economic Immigration) đến các cộng đồng nhỏ hơn tại Canada thông qua việc tạo ra cơ hội Định cư cho những người lao động có kỹ năng muốn đến làm việc và sinh sống tại một trong những cộng đồng đã đăng ký với chính phủ Canada.

Bước 1

Ban cần kiểm tra nếu bạn

Đạt đủ các điều kiện của Bộ Di Trú Quốc Tịch và Tị Nạn của chính phủ Canada

Các yêu cầu riêng của từng cộng đồng mà bạn định nộp đơn

Bước 2

Tìm một công việc mà bạn thỏa mãn các điều kiện nộp đơn, với chủ lao động tại một trong những cộng đồng đã đăng ký RNIP

Bước 3

Khi bạn có Job Offer (Thư mời làm việc) nộp hồ sơ xin đề cử tới Cộng đồng

Bước 4

Nếu cộng đồng này tiến cử bạn, bạn bắt đầu nộp đơn xin Định Cư.

Nếu đơn định cư thành công, xin chúc mừng, bạn và gia đình được chào đón đến Canada!

Chúc các Ứng viên thành công!

Đăng ký tham dự Hội Thảo


    0936 168 599
    4169 190 888