Canada công bố Biện pháp tăng cường nhằm bảo vệ Nguời lao động nước ngoài tạm thời (TFWs)

Canada công bố Biện pháp tăng cường nhằm bảo vệ Nguời lao động nước ngoài tạm thời (TFWs)

Canada công bố các sửa đổi đối với chương trình Temporary Foreign Worker Program (TFWP) nhằm bảo vệ quyền của người lao động và cải thiện an toàn tại nơi làm việc.


Các Sửa đổi nhằm bảo vệ người lao động nước ngoài (TFWs) tại Canada

Cơ quan Việc làm và Phát triển Xã hội Canada (ESDC) cùng Cơ quan Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã công bố các sửa đổi đối với Quy định Bảo vệ Người tị nạn và Nhập cư (Immigration and Refugee Protection Regulations) liên quan đến Người lao động nước ngoài tạm thời (TFWs).

ESDC cho biết các quy định này sẽ bảo vệ TFWs khỏi bị lạm dụng và ngược đãi ở Canada. Có tổng cộng 13 điều luật sửa đổi để tăng cường bảo vệ các TFW và nâng cao chương trình Temporary Foreign Worker (TFWP).

 • Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp cho các TFW thông tin về các quyền mà họ được hưởng ở Canada;
 • Cấm người sử dụng lao động trả thù người lao động, ví dụ như đối với những người khiếu nại; và,
 • Nghiêm cấm người sử dụng lao động thu phí tuyển dụng đối với người lao động và họ phải chịu trách nhiệm về hành động của người tuyển dụng trong vấn đề này.
 • Người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp quyền tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân viên của mình. Họ phải cung cấp bảo hiểm y tế tư nhân để nhân viên sử dụng khi cần thiết.

Cơ quan cho biết các sửa đổi này được đưa ra nhằm ngăn chặn những nhà tuyển dụng có mục địch xấu và sẽ cải thiện khả năng kiểm tra nơi làm việc, thực thi các quy tắc và xử lý những Nhà tuyển dụng không tuân theo các quy tắc.

Hậu quả có thể xảy ra là việc đình chỉ xử lý bất kỳ Đánh giá Tác động Thị trường Lao động (LMIA) mới nào, đây là tài liệu mà người sử dụng lao động nộp cho ESDC để chứng minh rằng việc thuê lao động nước ngoài sẽ không có tác động tiêu cực đến lực lượng lao động hoặc nền kinh tế của Canada. Bất kỳ người nước ngoài nào được thuê phải có một bản sao của tài liệu này để có được giấy phép lao động (Work Permit) vào Canada.

Việc đình chỉ LMIA sẽ xảy ra nếu ESDC có lý do chính đáng để nghi ngờ người sử dụng lao động không tuân thủ các điều kiện mới và có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc sự an toàn của người lao động nước ngoài.

Ngoài các sửa đổi như trên, gần đây ESDC và các bên liên quan quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả của Temporary Foreign Worker Program đã tổ chức cuộc thảo luận bàn tròn. Dự kiến ​​các cuộc họp tương tự sẽ diễn ra trong những năm tới. ESDC cũng đã thực hiện các biện pháp bổ sung để cải thiện TFWP như:

 • Tăng cường các công cụ thanh tra và đào tạo bắt buộc để tăng cường chất lượng và tính kịp thời của các cuộc thanh tra;
 • Tiếp tục tận dụng đường dây nóng để nhân viên có thể trực tiếp báo cáo mọi tình huống bị lạm dụng hoặc ai đó bí mật lạm dụng dựa trên các quy định của chương trình;
 • Tiếp tục nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động về nghĩa vụ của họ để thúc đẩy việc tuân thủ các điều kiện của TFWP; và,
 • Mở rộng hợp tác với các lãnh sự quán, cũng như các tỉnh và chính quyền địa phương, để giúp cơ quan xác định các trường hợp cần quan tâm ngay lập tức và có hành động.

Quyền của TFWs

TFWs có các quyền giống như công dân hoặc thường trú nhân Canada. Điều này có nghĩa là người sử dụng lao động có nghĩa vụ cung cấp một môi trường làm việc an toàn, không có hành vi quấy rối và trả thù.

Ngoài ra, người sử dụng lao động từ chối trả lương cho nhân viên đối với công việc đã được thỏa thuận trong lao động, bao gồm cả thời gian làm thêm giờ là vi phạm pháp luật. Nhân viên nên đảm bảo có một bản sao có chữ ký của thỏa thuận này trước ngày làm việc đầu tiên.

“Ở Canada, quyền của tất cả người lao động – bao gồm cả người lao động nước ngoài tạm thời – đều được luật pháp bảo vệ.” Bộ trưởng Bộ Di trú Sean Fraser cho biết: “International Mobility Program (IMP) đặt ra các yêu cầu và điều kiện để tuyển dụng TFWs ở Canada và cấp giấy phép lao động mở cho những nhân viên đang trải qua môi trường làm việc thiếu công bằng để họ có thể nhanh chóng tìm được người sử dụng lao động mới. Với những quy định mới này, Chính phủ Canada đang tăng cường khả năng bảo vệ người lao động nước ngoài tạm thời và đang nâng cao năng lực của mình để ngăn chặn việc ngược đãi hoặc lạm dụng có thể xảy ra trong thời gian TFWs làm việc tại Canada. “

TFWP là gì?

TFWP được thiết kế để lấp đầy những vị trí cần tuyển dụng cấp bách trong lực lượng lao động của Canada bằng cách cho phép người sử dụng lao động thuê lao động quốc tế. Tuy nhiên, người sử dụng lao động phải có khả năng chứng minh nhu cầu thực sự bằng cách xin Đánh giá Tác động Thị trường Lao động (LMIA). Không giống như các chương trình nhập cư khác, chương trình này không giới hạn về số lượng TFWs có thể vào Canada.

Nguồn: CIC News

 

Đăng ký tham dự Hội Thảo


  0936 168 599
  4169 190 888