Chính phủ Canada tiết lộ các ưu tiên nhập cư năm 2021

Chính phủ Canada tiết lộ các ưu tiên nhập cư năm 2021

Thủ tướng Justin Trudeau đã cung cấp cho Bộ trưởng Nhập cư – Marco Mendicino một lá thư ủy nhiệm mới. Lá thư này chỉ ra tầm quan trọng của nhập cư Canada năm 2021.


“Nhập cư vẫn sẽ là trung tâm của nền kinh tế và xã hội của Canada”

Điều này đã được Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhấn mạnh trong bức thư ủy nhiệm mới mà ông gửi đến cho Bộ trưởng Nhập cư Marco Mendicino vào ngày 15 tháng 1.

Thủ tướng Justin Trudeau đã cung cấp cho Bộ trưởng Nhập cư – Marco Mendicino lá thư Ủy nhiệm mới trong tháng này

Thư ủy nhiệm được được coi là tài liệu quan trọng nhất về chính sách nhập cư của Bộ Di Trú Canada. Nó phác thảo và hoạch định mục tiêu mà thủ tướng Canada yêu cầu Bộ trưởng bộ trưởng nhập cư và Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) theo sát trong thời gian chính phủ nắm quyền.

Thư ủy nhiệm xác định các vấn đề chính như Kế hoạch Mức độ Nhập cư của Canada , cải thiện thời gian xử lý đơn của IRCC, và một số vấn đề nhập cư khác. Việc phát hành thư ủy nhiệm được đưa ra ngay sau khi Canada công bố Kế hoạch Cấp độ Nhập cư mới mang tính lịch sử 2021-2023, nhắm mục tiêu đến hơn 400.000 người nhập cư mỗi năm, mức cao nhất trong lịch sử của Canada.

Thư ủy nhiệm mới bổ sung cho lá thư Thủ Tướng gửi đến Bộ trưởng nhập cư vào tháng 12 Năm 2019. Lý do cho việc phát hành thư ủy nhiệm bổ sung là chính phủ Canada đã bắt đầu một phiên họp mới của Quốc hội vào tháng 9. Phiên họp này đã phân tích và tổng hợp các mục tiêu nhập cư mới dựa trên bối cảnh khủng hoảng Covid-19.

Các ưu tiên chính xoay quanh việc bảo vệ quyền lợi cho lao động nhập cư

Các ưu tiên chính được nêu ra trong lá thư này bao gồm:

  • Tiếp tục chào đón những người nhập cư mới để hỗ trợ tăng trưởng và phục hồi kinh tế Canada sau COVID bằng cách mở rộng các chương trình định cư diện thí điểm để chào đón người tị nạn thông qua các dòng nhập cư thuộc tầng lớp kinh tế; xúc tiến việc đoàn tụ gia đình; và tiếp tục triển khai các chương trình thí điểm cấp ngành và khu vực.
  • Tiếp tục cung cấp con đường cư trú lâu dài cho những lao động trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe ở các cơ sở y tế hoặc những người tham gia việc cung cấp các dịch vụ sức khỏe thiết yếu trong đại dịch Covid.
  • Tiếp tục làm việc với các thành viên Nội Các để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người dân Canada, mặt khác phải đảm bảo quản lý khu vực nhập cảnh của Canada một cách có trách nhiệm và nhân ái.
  • Xác định các con đường thường trú bổ sung cho người lao động nước ngoài tạm thời.
  • Làm việc với Bộ trưởng Bộ Việc làm, Phát triển Lực lượng Lao động và Hòa nhập Người khuyết tật để bảo vệ người lao động dễ bị tổn thương bởi COVID-19 và để đảm bảo số lượng người nhập cư đáp ứng nhu cầu lực lượng lao động trong nông nghiệp và chế biến thực phẩm.
  • Tiếp tục làm việc với các Tỉnh bang và vùng lãnh thổ của Canada để cung cấp hỗ trợ định cư cho những người mới đến bao gồm đào tạo tiếng Pháp.

Trên thực tế, Lá thư mới này không có quá nhiều thay đổi so với mục tiêu mà chính phủ Canada đặt ra ban đầu. Nó chỉ bổ sung và củng cổ  các mục tiêu được nêu trong thư ủy nhiệm tháng 12 năm 2019 để IRCC tiếp tục theo đuổi.

Mục đích chính của Lá thư này chính là việc Canada sẽ tiếp tục vận hành hệ thống nhập cư với khả năng tốt nhất trong thời kỳ đại dịch để có thể khai thác tối đa các kỹ năng và tài năng của những người mới nhập cư để hỗ trợ nền kinh tế sau khi đại dịch.

Đăng ký tham dự Hội Thảo


    0936 168 599
    4169 190 888