Canada thay đổi Luật nhập cư đối với người khuyết tật và có vấn đề sức khỏe

Canada thay đổi Luật nhập cư đối với người khuyết tật và có vấn đề sức khỏe

Chính phủ Liên bang sẽ thay đổi luật hiện hành ngăn cản những người di cư bị khuyết tật và bệnh tật nhập cư vào Canada.


Chính Phủ liên bang có kế hoạch thay đổi vĩnh viễn cái gọi là “quy tắc không thể chấp nhận về mặt y tế” đối với những người di cư tạm thời hoặc thường trú nhân có tình trạng sức khỏe “có nguy cơ dẫn đến Dư cầu” (nhu cầu quá mức) đối với các dịch vụ xã hội hoặc y tế của Canada.

Chi phí Dư cầu có liên quan đến mức chi phí bình quân đầu người ở Canada về chăm sóc y tế và dịch vụ xã hội. Ngưỡng chi phí chấp nhận được đối với di cư bị tàn tật và có vấn đề sức khỏe được Chính phủ cập nhật hàng năm. Vào năm 2020, phí này được đặt ở mức $21.204.

“Đạo luật xem những chi phí này như một gánh nặng cho xã hội, thay vì các khoản đầu tư cho phép tham gia, hòa nhập, và đóng góp tích cực.”, trích trong bản Đề xuất được công bố trên Canada Gazette hôm thứ Sáu.

Vào năm 2017, Ủy ban nhập cư đã thực hiện một nghiên cứu về các chính sách và hướng dẫn của liên bang liên quan đến tình trạng không được chấp nhận về mặt y tế và khuyến nghị bãi bỏ quy tắc vì nó không phù hợp với các giá trị hòa nhập của Canada.

Để đối phó, chính phủ đã thực hiện những thay đổi tạm thời vào năm 2018 để nâng ngưỡng chi phí Dư cầu lên gấp ba lần và điều chỉnh chính sách trong khi đàm phán về những thay đổi quy định với các tỉnh và vùng lãnh thổ, nơi chịu trách nhiệm về chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ xã hội.

Một bản đánh giá sơ bộ về những thay đổi chính sách cho thấy 62 người nộp đơn và thành viên gia đình có tình trạng sức khỏe “có thể kiểm soát được”, những người đã từng bị từ chối nhập cảnh trước đây, đã có thể đến Canada và đóng góp kinh tế.

Sau khi kiểm tra chi phí chăm sóc sức khỏe cho 62 người này, người ta thấy rằng nếu cho phép những người này nhập cư thì các tỉnh và vùng lãnh thổ sẽ phải chịu chi phí y tế là 4,2 triệu Đô trong 5 năm hoặc $840.000 mỗi năm.

Cũng có 70 đơn đăng ký liên quan đến các dịch vụ giáo dục đặc biệt mà không có lo ngại về việc tạo ra gánh nặng  cho dịch vụ chăm sóc y tế. Khi định nghĩa mới về các dịch vụ xã hội theo chính sách loại bỏ tất cả các tham chiếu đến các dịch vụ giáo dục đặc biệt, tất cả 70 người nộp đơn đã được chấp thuận.

Chính phủ đề xuất xác định lại “dịch vụ y tế” và “dịch vụ xã hội” và loại bỏ tham chiếu đến một số dịch vụ xã hội nhất định, chẳng hạn như dịch vụ giáo dục đặc biệt.

“Chính sách Dư cầu ban đầu được thiết kế để ngăn chặn sự căng thẳng quá mức đối với các dịch vụ y tế và xã hội, nhưng như hiện tại đã được phản ánh… nó không tạo ra sự cân bằng thích hợp giữa việc bảo vệ các dịch vụ y tế và thúc đẩy sự hòa nhập”, chính phủ cho biết trên Canada Gazette.

Công chúng có 30 ngày để bình luận về đề xuất trước khi nó được hoàn thiện.

Nguồn: The Star

Đăng ký tham dự Hội Thảo


    0936 168 599
    4169 190 888