Tổng hợp kết quả Chương trình đề cử Tỉnh Bang (PNP) 10/2020

Tổng hợp kết quả Chương trình đề cử Tỉnh Bang (PNP) 10/2020

Các chương trình Đề cử Tỉnh Bang vẫn luôn là con đường dễ dàng cho nhiều Du học sinh và công dân nước ngoài mong muốn định cư Canada. Bằng chứng là các Tỉnh Bang của Canada đã đã tổ chức hơn 10 lần công bố kết quả chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) trong tháng 10 vừa qua.

Tổng cộng các vòng rút thăm vào tháng 10 đã phát hành gần 3,000 lời mời xin Đề cử Tỉnh cho các ứng viên có mong muốn Định cư tạ 9 Tỉnh Bang và 2 vùng lãnh thổ trên toàn Canada.

Có hai luồng Đề cử Cấp Tỉnh:

  • Các luồng đề cử nâng cao, được liên kết với Express Entry
  • Luồng đề cử cơ sở, không được liên kết với Express Entry

Xét về luồng Đề cử Nâng cao, tất cả 9 Tỉnh Bang và hai Vùng Lãnh thổ tham gia PNP đều có các luồng đề cử nâng cao được liên kết với hệ thống Express Entry.

Các luồng này cho phép các Tỉnh đề cử ứng viên trong hệ thống Express Entry của liên bang, hệ thống quản lý nhóm ứng viên cho ba trong số các hạng mục nhập cư chính của Canada:

  • Federal Skilled Worker
  • Federal Skilled Trades
  • Canadidan Experience Class.

Các chương trình Đề cử Tỉnh bang của Canada cho phép các Tỉnh và vùng lãnh thổ tham gia đề cử một số lượng nhất định các ứng cử viên nhập hàng năm để thường trú.

Các ứng cử viên được lựa chọn thông qua các luồng đề cử nâng cao được mời đăng ký đề cử cấp Tỉnh. Nếu thành công, họ sẽ nhận được thêm 600 điểm vào điểm Hệ thống Xếp hạng Toàn diện Express Entry (CRS) và được đảm bảo hiệu quả về lời mời nộp đơn xin thường trú nhân Canada.

Tuần trước, Canada đã công bố Kế hoạch Mức độ Nhập cư 2021-2023 nhằm vào mức độ nhập cư cao nhất trong lịch sử. Các PNP của Canada cũng được lên kế hoạch để tiếp tục tăng trưởng như những gì đã diễn ra trong những năm gần đây.

Mục tiêu nhập học cho PNP của Canada đã được đặt trong kế hoạch là 80.800 cho năm 2021 và con số này dự kiến ​​sẽ tăng hàng năm.

Trong năm 2022 và 2023, IRCC đang có kế hoạch nâng số lượng PNP nhập học lần lượt lên 81.500 và 83.000.

Mỗi năm, hơn 100 vòng rút thăm được tổ chức trên khắp cả nước, thường dẫn đến hơn 10 vòng mời mỗi tháng. Tháng 10 cũng không nằm ngoài quy luật đó. Dưới đây là tổng quan về các cập nhật chương trình cấp tỉnh gần đây nhất và các vòng mời:

Chương trình nhập cư Tỉnh Bang Ontario

Chương trìnhd đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) cũng đã hoạt động trong tháng 10 và gửi giấy mời đến các doanh nhân và những người có kinh nghiệm làm việc tại 1 trong 6 ngành nghề công nghệ cao.

Đợt công bố kết quả của OINP Tech Pilot được tổ chức vào ngày 15/10 và mời các ứng cử viên Express Entry có điểm CRS từ 462 đến 470, trong khi 21 ứng viên doanh nhân được mời vào ngày 21/10.

Ontario cũng mở chương trình Ưu đãi việc làm cho nhà tuyển dụng: Diện người lao động nước ngoài và đã chấp nhận 1.250 đơn đăng ký vào ngày 21/10.

Chương trình nhập cư Tỉnh Bang Alberta

Alberta thông báo rằng họ đang tung ra một Hệ thống thể hiện sự quan tâm và một lộ trình nhập cư mới cho sinh viên quốc tế mới tốt nghiệp từ các cơ sở giáo dục sau trung học ở Alberta.

Chương trình nhập cư Tỉnh Bang British Columbia

British Columbia đã phát hành hơn 900 thư mời Đề cử cấp tỉnh thông qua 6 lần rút thăm khác nhau diễn ra từ ngày 6 đến ngày 27 tháng 10.

Hai cuộc rút thăm được tổ chức theo Chương trình Thí điểm Công nghệ của Chương trình Đề cử Tỉnh bang British Columbia (BC PNP) , nhằm hỗ trợ lĩnh vực công nghệ của tỉnh trong nỗ lực tuyển dụng nhân tài.

Hai đợt rút thăm khác đã đưa ra lời mời cho những người lao động có kỹ năng, trình độ đầu vào và bán kỹ năng cũng như sinh viên tốt nghiệp quốc tế thông qua các luồng Nhập cư kỹ năng và Express Entry BC.

Tỉnh bang cũng đã tổ chức hai đợt rút thăm thông qua các luồng Nhập cư diện Doanh nhân,phát hành  tổng cộng 20 ứng viên vào 20/ 10.

Chương trình nhập cư Tỉnh Bang Manitoba

Chương trình Đề cử Tỉnh bang Manitoba  (MPNP) tổ chức hai đợt rút thăm vào tháng 10. Tổng cộng có 397 thư mời đã được cấp cho các ứng viên trong các luồng lao động lành nghề ở Manitoba,  Lao động nước ngoài có tay nghề và Sinh viên Quốc tế vào 2 ngày 8/10 và 22/10.

Chương trình nhập cư Tỉnh Bang Nova Scotia

Nova Scotia cũng đã tổ chức công bố kết quả PNP vào ngày 22/10 và mời các ứng viên có hồ sơ trong nhóm Express Entry và với nghề nghiệp chính là lập trình viên máy tính hoặc nhà phát triển phương tiện tương tác.

Chương trình nhập cư Tỉnh Bang Prince Edward Island

Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) cống bố vào ngày 15/10 và mời 211 ứng viên Express Entry, diện lao động tay nghề và diện doanh nhân.

Chương trình nhập cư Tỉnh Bang Saskatchewan

Saskatchewan đã tổ chức 3 vòng mời thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan và đã cấp 1.073 lời mời cho các ứng viên nhập cư vào ngày 7/10 và 21/10.

Chương trình nhập cư Tỉnh Bang Quebec

Tỉnh bang Quebec không có chương trình đề cử tỉnh bang, thay vào đó, nó có các lộ trình nhập cư riêng cho những người muốn sống và làm việc trong tỉnh bang.

Vào đầu tháng 10, tỉnh bang đã công bố kết quả của một vòng tuyển chọn đã mời 365 ứng viên gửi biểu hiện quan tâm qua cổng thông tin Arrima, nơi quản lý các đơn đăng ký vào Chương trình lao động tay nghề Quebec.

 

Đăng ký tham dự Hội Thảo


    0936 168 599
    4169 190 888